PÄIHDE- JA RAHAPELIRIIPPUVUUS TYÖELÄMÄSSÄ

unnamed (12)

040-689 5429

Työnantaja, oletko huolissasi työntekijän päihteiden käytöstä? 

Oletko huolissasi työkaverisi päihteiden käytöstä?

Onko työkaverisi poissaoleva ja hermostunut. Levottomuus vaivaa ja hänellä on erilaisia kertomuksia miksi hänellä on taloudellisia vaikeuksia? Nämä seuraukset todennäköisesti johtuu hallitsemattomasta rahapelaamisesta.

Miten tilanteeseen pitäisi puuttua? Miten voin auttaa?

Mm. näihin kysymyksiin saat meiltä apua ja neuvoja.

Tarjoamme työelämän tarpeisiin suunniteltua ja suunnattua koulutusta puheeksiotto ja hoitoonohjaus tilanteisiin. Kysy aiheesta lisää 040-689 5429/Harri.

Tarjoamme myös ammattimaisella ja inhimillisellä työotteella apua puheeksiottoon ja hoitoonohjaukseen. Kauttamme saa ns. täydenpalvelun paketin, puheeksiotto, hoitoonohjaus, päihdehoito ja tarvittava jatkotuki/terapia. Kauttamme on mahdollisuus päästä päihdehoitoon, josta on oikeutettu kuntoutusrahaan hoidon ajalta. Hoidamme ”tilanteen” alusta loppuun kokemuksella. Tiedustele lisää, vastaamme ja neuvomme mielellämme asiassa, 040-689 5429/Harri.

Onko aiemmin työteliäs, innovatiivinen ja aikaansaava työntekijä muuttunut? Tilalle on tullut myöhästymiset ja poissaolevuus. Työnjälki ole enää sitä mitä se parhaimmillaan on ollut.

Päihde- ja rahapeliriippuvuudet ovat sairauksia, jotka näkyvät myös työpaikalla.  Päihde- ja/tai rahapeliriippuvuus vaikuttaa aina työilmapiiriin. Poissaolot, tekemättömät työt, työkavereiden karttelu, erilaiset selitykset ja vanhalle viinalle haiskahtava hengitys aamuisin kertovat siitä, että viimeinen kulissi alkaa kaatumaan.

Kun päihde- ja/tai rahapeliriippuvuuden oireet alkavat toistuvasti näkyä työpaikalla ja työn tekemisen laadussa, on riippuvuus edennyt jo pitkälle.

Ohjaus oikeanlaiseen hoitoon kannattaa aina.

Päihde- ja/tai peliriippuvuuden kustannukset (rahalliset ja inhimilliset) työantajille ovat merkittäviä.

  •  Mystiset selitykset ja poissaolot työpaikalta ja asiakastapaamisten peruuntumiset
  • Työssä tapahtuvien virheiden määrän kasvaminen ja niiden korjaaminen jälkikäteen
  • Työaikojen heikko noudattaminen, erilaisia syitä miksi pitää lähteä aikaisemmin töistä pois
  • Poissaolevuus, tekee enää vain välttämättömän
  • Aiemmin luova ja innovatiivinen työtekijä, tilalle kriittisyys ja ärtyisyys
  • Palkkapäivä, näkyykö miestä huomenna työpaikalla vai tuleeko ilmoitus flunssasta tai mahakivusta, ei pysty tulemaan
  • Toistuvat poissaolot alkavat näkyä työkavereiden mielialassa. Kuka tällä kertaa joutuu tekemään poissaolijan työt?
  •  Miksi asiaan ei puututa? Pitäisikö siihen puuttua? Uskallanko puuttua? Mikäli mielessä ovat nämä kysymykset, asiaan pitää puuttua
  • Jää kiinni valehtelemisesta työnantajalle, työkavereille ja asiakkaille
  • Rahahuolet, palkka ei riitä. Selityksiä miksi ei riitä ja miksi pitäisi saada enemmän palkkaa. Palkkaennakkoa liian usein ja paljon, palkka kulutettu ennen palkkapäivää

Edellä muutamia esimerkkejä siitä miten päihderiippuvuus vaikutti työpaikallani 1990-luvun lopulla. Työnantajani ohjasi minut katkaisuhoitoon, ilokaasuhoitoon, lainasi rahaa ja yritti auttaa kaikin keinoin. Lopulta annettuaan myös kaksi varoitusta, hän joutui irtisanomaan minut.

Tärkeintä on ohjata oikeanlaiseen hoitoon, jossa ensisijaisena tavoitteena on päihteetön elämä, ei vähentäminen.

Kun 2000-luvun alussa raitistuin, tämän huomasivat myös muut. Pääsin takaisin samaan työpaikkaan, josta minut oli jouduttu irtisanomaan.

Päihde- ja/tai peliriippuvainen ei ole huono työtekijä, hän on pohjimmiltaan hyvä ja tunnollinen alansa osaaja. Päihde- ja peliriippuvuus tuo mukanaan asioita, jotka vaikuttavat elämään negatiivisesti. Riippuvuuden myötä katoaa kyky kontrolloida omaa päihdekäyttöä/pelaamista ja tämä johtaa taas kyvyttömyyteen pitää kiinni sovituista asioista, aikatauluista ja työajoista. Henkilön persoonallisuus muuttuu. Luottamus murenee ja aina on olemassa epäilys siitä, tarkoittaako hän mitä sanoo tai tekeekö hän kuten on sovittu.

On tärkeää tietää millaiseen hoitoon kannattaa ohjata.

Laadukkaan ja tuloksellisen hoidon avulla ja tarvittaessa auttamalla hoitoonpääsyssä, autetaan työntekijää ja koko työyhteisöä.

OTE TYÖNANTAJA JA TYÖNTEKIJÄPUOLEN KESKUSJÄRJESTÖJEN HOITOONOHJAUS SUOSITUKSESTA:

”Jokaisen työtoverin velvollisuus on neuvoa ja kannustaa

päihdeongelmaista hakemaan apua ja esimerkiksi ottamaan

yhteyttä työterveyshuoltoon tai muuhun ammattihenkilöön.

Jos työpaikalla on nimetty päihdeyhdyshenkilö, työtoveri voi

myös pyytää häntä keskustelemaan asianomaisen työntekijän

kanssa. Ongelman piilottelua ja salaamista ei tule hyväksyä

tai tukea esimerkiksi huolehtimalla ongelmaisen työntekijän

laiminlyömistä työtehtävistä.

Hoidon onnistumisen kannalta on tärkeää, että hoidossa oleva

ja hoidosta palaava työtoveri hyväksytään työyhteisöön tasavertaisena.

Näin tuetaan hänen selviytymistään ja toipumistaan.

Työyhteisö voi myös tukea ja kannustaa työtoveriaan päihteettömiin

elämäntapoihin ja raittiuteen.”

Ote julkaisusta Päihdehaitat hallintaan (työmarkkinajärjestöjen julkaisu/mm. EK, SAK, AKAVA, STTK)

TNS gallup selvitti mm:

Alkoholinkulutuksen vähentäminen lisäisi työtehoa ja työelämän turvallisuutta

Enemmistö suomalaisista uskoo, että alkoholinkulutuksen vähentäminen Suomessa lisäisi työtehoa (68 %) ja työelämän turvallisuutta (59 %). Naiset suhtautuvat alkoholinkäyttöön miehiä kriittisemmin. Naisista peräti kolme neljästä (73 %) uskoo kulutuksen vähentymisen lisäävän työtehoa, miehistä näin ajattelee kaksi kolmesta (64 %).

Milloin ja miten puheeksiotto pitäisi tehdä?

Tarjoamme työpaikoille puheeksiotto- ja hoitoonohjauskoulutusta. Tarvittaessa myös autamme työpaikalla puheeksiotto- ja hoitoonohjaustilanteissa tuomalla mukaan ammatillisen ja inhimillisen työotteemme näissä tilanteissa.

Kysy koulutusta yrityksesi, työpaikkasi tai edustamasi yhdistyksen/yhteisön  tarpeisiin suunniteltuna. Koulutus on erinomainen työkalu mm. henkilökunnan koulutukseen ja lisäämään työhyvinvointia tulevaisuuteen.

Koulutus päihde- ja peliriippuvuudesta on kestoltaan n. kaksi tuntia. Koulutuksen tarkoituksena on antaa selkeä käsitys  päihde- ja peliriippuvuudesta. Ensimmäinen tunti pitää sisällään kuvauksen päihde- ja peliriippuvuudesta sairautena, miten se vaikuttaa mm. tuottavuuteen,työyhteisön hyvinvointiin ja luottamukseen. Toinen osuus luennosta käsitteleen puheeksiottoa ja hoitoonohjausta. Miten ja koska tehdä puheeksiotto, sekä millainen on tuloksellinen ja hyvä hoitoonohjaus/hoito.

Lisätietoa palveluista saat soittamalla 040-689 5429 tai ottamalla yhteyttä sähköpostitse harri@liikaako.com.